Τρόφιμα: Αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών στον κλάδο, το 2011

     Σημάδια αντίστασης, παρά τη γενικευμένη ύφεση, δείχνει η βιομηχανία τροφίμων- ειδών διατροφής, σε σχέση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς επηρεάστηκε το 2011 λιγότερο από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Direction Business Reports.
      Με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των 149 μεγαλύτερων εταιρειών (με κύκλο εργασιών το 2011 άνω των 15 εκατ. ευρώ, έκαστη) που επεξεργάστηκε η Direction Business Reports, οι συνολικές πωλήσεις του δείγματος των εταιρειών παρουσίασαν αύξηση 8,15% το 2011 σε σχέση με το 2010 και οι συνολικές ζημίες προ φόρων μειώθηκαν κατά 53,83%.
          Αναλυτικότερα, από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των εταιρειών προέκυψε ότι ο κύκλος εργασιών το 2011 ανήλθε στα 8,48 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 8,15% συγκριτικά με το 2010. Μείωση 2,71% (λόγω της αύξησης στο κόστος πωληθέντων) εμφάνισαν τα συνολικά μικτά κέρδη το 2011 σε σχέση με το 2010 και ανήλθαν στα 1,94 δισ. ευρώ. Αυτό είχε σαν συνέπεια το περιθώριο μικτού κέρδους το 2011 να φτάσει το 22,89% (-10,06% σε σχέση με το 2010).
     Oι συνολικές ζημίες προ φόρων το 2011 ανήλθαν στα 116,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες όμως κατά 53,83 σε σχέση με το 2010. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -1,38%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 149 υπό εξέταση εταιρείες, οι 101 το 2011 συγκριτικά με το 2010 παρέμειναν κερδοφόρες (ποσοστό 67,79% επί του δείγματος των εταιρειών) και 48 κατέγραψαν ζημίες (ποσοστό 32,21% επί του δείγματος). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων το 2011 ήταν μειωμένο κατά 4,28% σε σχέση με το 2010 και ανήλθε στα 3,081 δισ. ευρώ, ενώ αυξημένες κατά 4,03% ήταν και οι συνολικές υποχρεώσεις το 2011, που έφτασαν τα 7,022 δισ. ευρώ από 6,750 δισ. ευρώ το 2010.
Η πορεία των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων -ειδών διατροφής και οι πρωταγωνιστές.
Γαλακτοκομικά
    Οι 20 επιχειρήσεις παραγωγής – επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που συμμετείχαν στο δείγμα πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 1,548 δισ. ευρώ το 2011 (+5,35% σε σχέση με το 2010) και ζημίες προ φόρων 56,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 35% σε σχέση με τις ζημίες του 2010.
Στην πρώτη θέση του εν λόγω κλάδου βρέθηκε η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ με πωλήσεις 284,16 εκατ. ευρώ (+33,75% σε σχέση με το 2010), στη δεύτερη η ΦΑΓΕ ΑΕ με 201,05 εκατ. ευρώ, στην τρίτη θέση η ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ με 185,77 εκατ. ευρώ, στην τέταρτη η ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ με 141,64 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4,70 εκατ. ευρώ και στην πέμπτη θέση η ΤΥΡΑΣ ΑΕ με 134,09 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι εταιρείες ΚΟΛΙΟΣ ΑE με 124,73 εκατ. ευρώ, ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ με 96,68 εκατ. ευρώ, ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ με 67,55 εκατ. ευρώ, ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ με 46,56 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 3,29 εκατ. ευρώ, ενώ τη δεκάδα κλείνει η ΕΒΓΑ ΑΕBE με 35,96 εκατ. ευρώ.
Λίπη – Έλαια
    Οι 13 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λίπη – έλαια πραγματοποίησαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 1,471 δισ. ευρώ (+17,44% σε σχέση με το 2010) και κέρδη προ φόρων που διαμορφώθηκαν στα 29,91 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση του εν λόγω κλάδου βρέθηκε η ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ με πωλήσεις για το 2011 που ανήλθαν στα 512,20 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 7,88 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη θέση η ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με 288,63 εκατ. ευρώ, στην τρίτη θέση η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ AE με 211,60 εκατ. ευρώ, στην τέταρτη θέση η ΠΕΤΤΑΣ Ν. ΠΑΥΛΟΣ ABEE με 130,66 εκατ. ευρώ και στην πέμπτη θέση η ΜΙΝΕΡΒΑ AE ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με 85,04 εκατ. ευρώ.
Αρτοποιήματα – Άλευρα
   Οι 19 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής αρτοποιημάτων- αλεύρων εμφάνισαν το 2011 συνολικό τζίρο που ανήλθε στα 883,43 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 1,96 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση του κλάδου βρέθηκε η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. ΑΕ με πωλήσεις για το 2011 που ανήλθαν τα 118,49 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 12,30 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη θέση η HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ με 101,59 εκατ. ευρώ, στην τρίτη η ELBISCO ΑΒΕΕ με 99,47 εκατ. ευρώ, στην τέταρτη η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ με 95,83 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 5,21 εκατ. ευρώ και στην πέμπτη η ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ με 64,89 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 3,29 εκατ. ευρώ.
Φρούτα – Λαχανικά
Οι 26 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση φρούτων- λαχανικών και συμμετείχαν στο δείγμα πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 733,70 εκατ. ευρώ το 2011 και είχαν συνολικά κέρδη προ φόρων 2,48 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε για το 2011 η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ με κύκλο εργασιών 70,17 εκατ. ευρώ (+55,07% σε σχέση με το 2010), στη δεύτερη θέση η ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΒΕΕ με 58,23 εκατ. ευρώ και στην τρίτη η ΙΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ με 57,61 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι εταιρείες ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ με 41,94 εκατ. ευρώ, ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ με 40,33 εκατ. ευρώ, ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ με 32,73 εκατ. ευρώ, ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ ΑΕ με 32,50 εκατ. ευρώ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ «OLYMP» ΑΕ με 27,80 εκατ. ευρώ.
Ιχθυοκαλλιέργειες
Οι 11 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις το 2011 που ανήλθαν 719,78 εκατ. ευρώ (+5,29% σε σχέση με το 2010) και συνολικές ζημίες προ φόρων 69 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση του εν λόγω κλάδου βρέθηκε η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑE με πωλήσεις για το 2011 που ανήλθαν στα 172,85 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 10,12 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ με 113,85 εκατ. ευρώ, στην τρίτη η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ με 103,36 εκατ. ευρώ και ακολουθούν οι εταιρείες INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ με 66,30 εκατ. ευρώ, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑE με 56,28 εκατ. ευρώ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒ & ΕΕ με 49,69 εκατ. ευρώ και SEA FARM IONIAN ΑΕ με 41,61 εκατ. ευρώ.
Πτηνοτροφία
     Οι 12 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πτηνοτροφίας και συμμετείχαν στο δείγμα πραγματοποίησαν το 2011 συνολικό κύκλο εργασιών 601,56 εκατ. ευρώ (+15,03% σε σχέση με το 2010) και συνολικές ζημίες προ φόρων 2,39 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση του κλάδου το 2011 βρέθηκε η ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με κύκλο εργασιών 180,45 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ με 138,95 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ με 63,97 εκατ. ευρώ (+113,84% σε σχέση με το 2010), ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ABEE με 53,50 εκατ. ευρώ, ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΒ&ΕΕ με 36,53 εκατ. ευρώ.
Κρέας – Αλλαντικά
      Οι 15 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος- αλλαντικών και συμμετείχαν στο δείγμα εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 511,01 εκατ. ευρώ (-2,56% σε σχέση με το 2010) και ζημίες προ φόρων 8,58 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση του κλάδου το 2011 βρέθηκε η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ με πωλήσεις 97,43 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη θέση η ΥΦΑΝΤΗΣ Α. & Χ. ABEE με 72,08 εκατ. ευρώ και ακολουθούν οι ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ με 69,34 εκατ. ευρώ, ΒΙΚΗ ΑΕ με 33,09 εκατ. ευρώ και ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ με 32,36 εκατ. ευρώ.
Ζαχαρώδη
   Οι 8 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 461,73 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε για το 2011 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με πωλήσεις 194,48 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη η ΙΟΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ με 101,20 εκατ. ευρώ και ακολουθούν οι ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ με 73,93 εκατ. ευρώ, ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με 27,28 εκατ. ευρώ, ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ&ΒΕ με 19,58 εκατ. ευρώ.
Καφές
     Οι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και επεξεργασίας καφέ και συμμετείχαν στο δείγμα εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 446,53 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρείες NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑE με πωλήσεις για το 2011 που ανήλθαν στα 424,99 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 31,53 εκατ. ευρώ και SARA LEE COFFEE AND TEA HELLAS AE με κύκλο εργασιών για το 2011 που έφτασε τα 21,54 εκατ. ευρώ.
Ζυμαρικά
   Οι τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής ζυμαρικών και συμμετείχαν στο δείγμα εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 164,30 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 9,76 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρείες BARILLA HELLAS AΒΕΕ με πωλήσεις για το 2011 που ανήλθαν στα 74,90 εκατ. ευρώ (+4,77% σε σχέση με το 2010), ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ με 67,40 εκατ. ευρώ και EURIMAC AE με 21,99 εκατ. ευρώ.
Όσπρια – Ρύζι
     Οι πέντε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οσπρίων και ρυζιού εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 120,97 εκατ. ευρώ (+14,86% σε σχέση με το 2010) και κέρδη προ φόρων 4,28 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑE με πωλήσεις 36 εκατ. ευρώ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (3 ΑΛΦΑ) με 26,80 εκατ. ευρώ, ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με 23,86 εκατ. ευρώ, ΒΕΛΠΑΖ ΑΕ με 19,16 εκατ. ευρώ και ΖΑΚΟΜΑ ΑΕ με 15,14 εκατ. ευρώ.
    ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

Ετικέτες:

About geoponos5

Ελεύθερες Γεωπονικές Ενημερώσεις

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: